ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA 2018/2019

(przedmiotowe, artystyczne, sportowe, charytatywne, inne)

LP.

Osoba prowadząca

Termin (dzień, godzina)

sala

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

Uczestnicy zajęć (klasa)

1.

Elżbieta Cetra

 

Ustalany indywidualnie na bieżąco z uczestnikami

 

s. 43

Koło języka starocerkiewnosłowiańskiwgo

VI

2.

Halina Chylińska

 

wtorek, 5 lekcja

świetlica

Koło liturgiczne

III a, b

3.

Irena Chylińska

piątek 8 lekcja

 

s. 51

SOS z fizyki

VII i VIII

4.

Monika Dąbrowska

 

poniedziałek, 5 lekcja

 

biblioteka

Zajęcia rozwijające umiejętności językowe z jęz.angielskiego

kl. IIc

5.

Izabela Dmochowska - Rukat

środa, 8 lekcja

 

s.51

Koło matematyczne

kl. IVd,e

6.

Marta Dobrzyńska

 

piątek, 14.45 – 15.30

 

basen

Zajęcia na basenie

kl. Ia

7.

Ewa Dubieniecka

 

ustalony indywidualnie

 

gabinet terapeutyczny

Terapia pedagogiczna

Ia, IIIb

8.

Ewa Dyszkiewicz 

 

ustalony indywidualnie

 

gabinet logopedy

Terapia logopedyczna

Indywidualnie

9.

Anna Dzięgielewska

 

ustalony indywidualnie

świetlica

Dodatkowa godzina pracy w świetlicy szkolnej

świetlica

10.

Marta Firs

piątek3 lekcja

biblioteka

Koło teatralne

kl. IVa

11.

Joanna Gaińska-Purta

 

środa 14.45-15-30

basen

Zajęcia na basenie

kl. Ib

12.

Elżbieta Gryko

w godzinach pracy świetlicy

 

świetlica

Ortografia na wesoło

Zajęcia artystyczne

Uczniowie objęci opieką świetlicy

13.

Justyna Iwaniuk

 

piątek, 8 lekcja

 

s.46

Koło języka polskiego

kl. VIIIb

 

14.

Agnieszka Jeremienko

W godzinach pracy świetlicy

świetlica

Koło prozdrowotne

 

Dzieci ze świetlicy I - IV

15.

Dariusz Jesionkowski

 

 

wtorek 1 lekcja

czwartek 1 lekcja

 

lodowisko

sala gimnast.

      - II -

ABC łyżwy

Unihokej

Piłka siatkowa

kl. III

kl. VI   (dziewczęta)

kl. V          - II -    

16.

Elżbieta Kalata

 

środa, 9 lekcja

s.35

Zajęcia teatralne

kl. IVb

17.

Tomasz Kiersnowski

 

wtorek 1 lekcja

piątek 15.00-16.00

 

sala gimnastyczna

ABC łyżwy

Piłka ręczna

Piłka nożna

kl. III

kl. V-VI

18.

Izabela Klimuk

piątek 3 lekcja

 

biblioteka

Koło języka polskiego

kl. Vc

19.

Małgorzata Koćmierowska

wtorek 5 lekcja

czytelnia

Koło języka polskiego

kl. VIIb

20.

Alina Koniecko

 

poniedziałek 10 lekcja

piątek 8 lekcja

s.36

s.37

Koło geograficzne

Koło biologiczne

kl. VIII

21.

Bartosz Konopko

 

wtorek 16.00-16.45

 

lodowisko

ABC łyżwiarstwa (short track)

kl. IV - VI

22.

Agata Kościuczyk

 

Ustalany z uczestnikami w miarę potrzeb

czytelnia

Szkolne Koło Wolontariatu

kl. VII - VIII

23.

Elwira Kołodziejczyk

 

czwartek 8 lekcja

 

s.37

Koło biologiczne

kl. VII

24.

Barbara Korytko

 

Ustalany indywidualnie

 

s.38

Konsultacje językowe

kl. VII

25.

 

Marzanna Kulig

wtorek 8 lekcja

s.51

Koło matematyczne

kl. VIIIb

26.

Barbara Kwiatkowska

 

czwartek 8 lekcja

s.50

Koło plastyczne

kl. IV - V

27.

Agnieszka Łupińska

 

poniedziałek 8 lekcja

s.46

Koło języka polskiego

kl. VIc, VIIa, VIIIc

28.

Kamil Makowski

 

czwartek 8 lekcja

sala gimn.

Piłka siatkowa

kl. VIb

29.

Bożena Marciuk

wtorek 14.45 – 15.30

 

basen

Zajęcia na basenie dla klasy IIa

kl. IIa

30.

Beata Nowicka-Nikołajuk

 

piątek 7 lekcja

 

s.43

Koło języka angielskiego

kl. VIIb

31.

Aneta Paszkowska

 

poniedziałek 4 lekcja

 

czytelnia

Koło historyczne

Kl. IV

32.

Małgorzata Petelska

 

wtorek 13.15-14.00

 

basen

Zajęcia na basenie dla klasy IIb

Kl. IIb

33.

Grzegorz Ptaszyński

 

czwartek 7,8  lekcja

s.47

Koło informatyczne

chętni z kl. IV - VIII

34.

Mirosława Puszkaruk

 

piątek 9 lekcja

s.44

Koło polonistyczne

kl. VIIIa

35.

 

Zofia Rybołowicz

 

 

Od listopada – nauczyciel poinformuje zakwalifikowanych uczniów

sala gimnastyczna

Aerobik sportowy

kl. IV - VI

36.

Katarzyna Sadowska

poniedziałek 14.45-15.30

basen

Zajęcia na basenie dla klasy IIIb

kl. IIIb

37.

 

 

Anna Senczuk

 

piątek 9 lekcja

s.51

Koło chemiczne

kl. VIIIb

38.

Bożena Siwak

 

 

piątek 10.00-11.00

poniedziałek i czwartek 9.00-10.00

świetlica

Koło origami

I - III

39.

Janina Snarska

 

Godziny pracy świetlicy

świetlica

Koło bajkowe

Dzieci objęte opieka świetlicy

40.

Urszula Stefańczuk- Korba

poniedziałek 5 lekcja

 

mała świetlica

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

kl. Vd

41.

Jolanta Szady

 

 

poniedziałek 2 lekcja

piątek 5 lekcja

s.43

biblioteka

SU

Koło plastyczne

kl. VIIa

kl. Vd

42.

Katarzyna Szachowicz

 

wtorek 1 lekcja

s.49

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

kl. Va, e, VIc

43.

Ewa Szymanowska-Gbur

środa 3 lekcja

świetlica

Zespół muzyczny „Na Wesołej”

kl. IVb i chętni z innych klas

44.

Małgorzata Szałaj

 

czwartek 13.15-14.00

basen

Zajęcia na basenie dla klasy IIc

kl. IIc

45.

Lilla Szorc

 

Ustalane na bieżąco z uczestnikami

czytelnia

Szkolne Koło Wolontariatu

kl. VII - VIII

46.

Piotr Szymańczuk

 

wtorek 8 lekcja

s.48

Koło matematyczne

kl. IVa, b

47.

Agnieszka Średnicka

 

Termin ustalany indywidualnie

biblioteka

Treningi czytania

Uczniowie akwalifikowani

48.

Halina Wasiluk

 

Ustalane na bieżąco z uczestnikami

czytelnia

Szkolne Koło Wolontariatu

kl. VII - VIII

49.

Elżbieta Wołkowycka

 

czwartek 14.45-15.30

basen

Zajęcia na basenie dla klasy IIIa

kl. IIIa

50.

Mateusz Woroniecki

 

środa 8 lekcja

sala gimn./boisko

Piłka nożna

kl. IV-VI

51.

Krystyna Wysocka

 

poniedziałek 1 lekcja

s.43

Koło matematyczne

kl. VII

52.

Wioletta Zajkowska

 

wtorek 8-9 lekcja

s.38

Koło De’coupage

chętni

53.

Karolina Szewczyk

 

czwartek godz.17.00

s.36

Koło języka niemieckiego

kl. VII, VIII

54.

Marta Bogdanowicz

 

piątki 15.15

s.30

Chór

I - VIII